رنگ حرارتی پایه آب متورم شونده

این پوشش بر پایه آب، برای حفاظت سازه های فولادی در برابر حریق بکار می رود. این پوشش به هیچ عنوان از خود گازهای سمی و بودار متصاعد نمی کند. با استفاده از این پوشش،  لایه عایق مانع از انتقال حرارت به سطح فولاد میگردد و هنگام قرار گرفتن در معرض حریق متورم شده  و یک ساختار فوم فشرده به ضخامت 2 سانتی متر روی سطح قطعه ایجاد میکند.

دیگر خدمات پیچا

فهرست