رنگ Soft

نرم پوشه ها که در بازار بیشتر به رنگ مخملی معروف هستند، می توانند سطوح ناخوشایند را برای مشتری جذاب سازند. این محصول می تواند با توجه به فرمولاسیون تولید به صورت چرم، مخمل یا لاستیکی باشد تا در فرایند بسته بندی مزیت رقابتی نسبت به بقیه ایجاد کنند. رنگ های مخملی می توانند به گونه ای تولید شوند که نیازهای خاص شما را برآورده سازند.

دیگر خدمات پیچا

فهرست